Galéria kresieb
Nemáme možnosť ukázať, ako vyzeralo peklo za stenami policajných oddelení a zadržovacích stredísk. Neuvidíme, ako sa desiatky ľudí dusili v stiesnenej cele. Médiám zasielali niekoľko amatérskych videí toho, čo sa dialo na Akrescine, a tie sú použité v našich videopríbehoch.

Poprosili sme našich respondentov, aby nakreslili najpamätnejšie chvíle počas ich uväznenia. Väčšina kreslila scény mučenia. Niektorí kreslili niečo abstraktné: obrazy svetlej budúcnosti alebo väzenský život. Kresby boli minimálne spracované po technickej a umeleckej stránke.

Prinášame vám galériu kresieb.